Tags

, ,

äpplevisingsöVad forskar vi om och varför? Svar på detta kan du få om du tar del av någon av alla aktiviteter som sker på den årliga forskarfredagen, sista fredagen i september varje år.

Som forskare har vi också ett ansvar för att sprida forskningsresultat till allmänheten, den sk “tredje uppgifte”. Detta är inte alltid så lätt, då det mest naturliga och självklara oftast är ett publicera sina resultat i vetenskapliga tidskrifter. Detta ger ju faktiskt en begränsad spridning och till ringa nytta för den stora allmänna befolkningen. Om detta har jag skrivit om i tidigare inlägg. Det är ju också viktigt att forskning väcker nyfikenhet hos våra unga i samhället. Här kan vi absolut bli bättre! Ett sätt är den årliga forskarfredagen. Startskottet för Researchers’ Night var 2005 då  EU-kommissionen tog ett beslut om att allmänheten skulle erbjudas möjlighet att på ett enkelt, intressant och roligt sätt ta del av vad forskning kan handla om. Sedan 2006 finns en mängd olika aktiviteter runt om i Sverige under den sk Forskarfredagen, i år den 25 september. På hemsidan kan du se vad som händer i just din stad. Förra året var det Michael Braian, som forskar om CAD/CAM-tekniker inom tandvården vid Malmö högskola som vann Forskar Grand Prix denna dag. Det är en nationell tävling, där forskarna ska förklara sin forskning på ett begripligt och spännande sätt på fyra minuter. Detta är INTE lätt. Här ges alltså även forskning inom tandvården möjlighet att visa upp sig genom olika former av aktiviteter runt om i landet, vilket jag gärna vill uppmuntra till att engagera sig i, både du som forskar, du som är intresserad av forskning och du som är lite nyfiken på vad forskare sysslar med.

//Ulrika