Kunskapstörst!

Etiketter

, ,


Gunhild Stordalen älskar mat. Hon säger att det är val av mat som kan rädda världen. Hon gör det väldigt bra, ett fantastiskt flyt och med en värme förmedlar hon detta budskap. Hon påminner mig om den tyvärr framlidne professorn Hans Rosling. Han kunde också förmedla viktiga budskap på ett lättsamt och populärvetenskapligt sätt. Jag har nu två idoler! Men bakom denna fantastiska kunskap ligger det en hel del timmars arbete med att ta del av fakta och vetenskaplig evidens som styrker det de säger.

Att förmedla vetenskap till allmänheten på ett lättsamt, begripligt och medryckande sätt, är ett av de stora utmaningarna vi som forskar har. Samtidigt är det ju det som är en del av meningen med forskningen. Det finns dock olika och mer eller mindre svårbegripliga områden och som intresserar allmänheten. Vissa områden lämpar sig bäst för vissa professioner och är till för deras utveckling helt enkelt. Då har vi yrkesspecifika konferenser och andra forum, vilket också fyller sitt syfte. Denna blogg har ett sådant syfte. Eftersom jag också arbetar på tandhygienistprogrammet, känns det naturligt att även förmedla lite kring utbildningsfrågor.

I morgon blir det disputation på Hälsohögskolan i Jönköping. Johanna Norderyd försvarar sin avhandling ” A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives”. Förra veckan var jag i Malmö där Åsa Wahlin försvarade sin avhandling ” Periodontal health and disease in two Swedish adult populations”. Det är många dagar och timmar som läggs ner på en doktorsavhandling som ofta består av fyra delarbeten i form av empiriska studier och en ramberättelse där ämnesområdet och studierna beskrivs. Ofta ligger dessa ute på nätet och är tillgängliga för allmänheten och profession.

Kunskapstörst och nyfikenhet är moroten till kunskapsutveckling. Vi kan välja att läsa studier och avhandlingar själva eller lyssna till andras mer populärvetenskapliga sammanställning. Det viktiga är att kunskapstörsten alltid finns där.

//Ulrika

Att glömma…

Etiketter

, , ,

 ”Kunskap är det du kommer ihåg efter att du glömt det du lärt dig”, eller? Vissa saker jag hör och läser fastnar bara inte och annat stannar kvar. Varför är det så? Vad är kunskap egentligen?

Om jag tycker det jag läser och ser har praktisk nytta  blir det intressant. Det kommer jag också ihåg. Kunskap är något jag arbetar med på många olika sätt i mitt arbete. Jag försöker förmedla och ge verktyg så att studenter kan använda sin kunskap i kommande yrkesutövning. Min roll är att hjälpa studentern att se nyttan och praktisk användning av kunskapen. Ett sätt är ”learning by doing”, dvs man blandar teori (förstå) och praktik (begriplig). Kunskap måste kännas meningsfull och finnas i ett sammanhang som vi kan relatera vår verklighet till! Kunskap utvecklas också i samspel med andra människor, i ett socialt erfarenhetsmässigt samspel. Detta är ett pedagogiskt resonemang från pedagogiska filisoferna Dewey och Vygotsky, men rimmar också väl med sociologen Antonovsky (Känslan av sammanhang). Det borde även vara av intresse för tandvårdspersonal.

I tandvården är kunskapsförmedling en central del i arbetet i syfte att bl a påverka munhälsobeteende. Kunskapförmedling till patienter i olika åldrar, kunskap till föräldrar och kunskap till vårdpersonal är några exempel. Hur vet vi att kunskapen kommer till nytta, förstås och blir begriplig? Utifrån vems verklighet förmedlar vi kunskap? Hälsopedagogik är absolut något även för tandvårdspersonal!

//Ulrika

Vilken blomsort är du?

Etiketter

, ,

rosDet är vår i luften! Vissa tåliga växter trotsar kylan och blommar tidigt, andra startar senare, är mer sköra och behöver mer värme och vatten innan den kan blomma.

Trots att vägen och tiden för blomning är olika, blommar de växter som ämnar att blomma, om de tas omhand och stärks utifrån sina egna förutsättningar. Till och med kaktusen blommar, bara man låter den vara och inte vattnar för mycket. Liksom blomsorter, är varje människa också unik. Varje unik människa behöver också förstås och tas omhand utifrån hens förutsättningar och verklighet. Min verklighet kanske inte är din verklighet, därför har vi olika väger för att blomma. Även om budskapet är ämnat att vara riktat till flera människor, har vi olika sätt att förstå och tolka vad vi ser eller hör. Den unika människan och blomsorter som vi måste vårda, var något av många spännande områden som Torkild Sköld föreläste om en kväll mitt i veckan.

Jag tänker att varje patient är unik och kan betraktas som olika blomsorter. Jag tänker att vi därför måste samtala (”vattna”) på olika sätt med olika patienter (”blomsorter”). Om jag själv är en tulpan (min erfarenhet och verklighet) och min patient är en ros (har en annan erfarenhet och verklighet) måste jag ju anpassa mitt sätt att samtala och förmedla ett budskap om patienten ska blomma (förbättra munhälsan).

Jag älskar blommor när de blommar!

Ha dé gott i vårsolen!

//Ulrika

Vet, kan och vill…..

Etiketter

, , ,

Tänk vad tre ord kan betyda mycket. Sedan 2003 har dessa tre ord växt och blivit allt starkare och betydelsefullt för mig. De tre ord som jag önskar att fler använder i sin kliniska vardag i samtal med sina patienter är; Jag vet, kan och vill.

På gymnasiet vågade jag knappt räcka upp handen för att svara på en fråga som läraren ställde. Jag kunde svaret, men jag visste att om jag skulle få frågan skulle allt bli svart och inget vettigt svar kom ut från min mun. Idag står jag på en av stadens största scener och berättar om det bästa jag vet till en fantastisk  och viktig publik, personalen i tandvården. Trots en stor sal och strålkastare, kände jag en stor värme och jag kunde, visste och ville. Varför? Jo jag hade kunskap, kontroll på läget, kände mig trygg (begripligt), hade bra redskap som, kunskap, förberedelser socialt stöd och teknisk support (hanterbart) och jag kände mig delaktigt, kände nytta och engagemang med uppdraget (meningsfullhet). Sammantaget en hög känsla av sammanhang. Det var också det budskapet jag ville förmedla. Ett kommunikativt redskap i samtal och kommunikation med våra patienter, nämligen att stärka känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  i mötet med patienter. Ett salutogent samtal för att stödja och coacha patienter till hälsosamma val. På sikt är detta ekonomiskt både för individ och samhälle.

//Ulrika

Lästips om Salutogenes:
Salutogenes: http://www.salutogenes.com/
Salutogent perspektiv hos 19-åringar: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idh.12099/full

 

Noma´s kärlek

Etiketter

, , , ,

nomaSköterskan hade inte tid, hon ville ha sin rast. Läkaren viftar ointresserad med sitt stetoskop. Noma satt ensam bredvid sin dotter i sjukhussängen när hon somnade in. Noma var ledsen men också mycket arg. Ilskan skapade till slut ändå kraft som gav starten på en framgångssaga.

Noma är en fantastisk och färgstark kvinna från Pretoria. Hon har en lång erfarenhet som barnsjuksköterska sedan 1972 och arbetade länge på barnonkologen. Hennes hjärta är varmt och omsorgsfullt. Att värna om sina patienter är för Noma en självklarhet. En tid efter att Noma förlorat sin dotter, fick hon tack vare sin goda hand med människor, gudstro, envishet och stora engagemang möjlighet att öppna ett dagcenter för äldre. Hon, som också själv började komma upp i åren, såg ett stort behov av att skapa en kärleksfull trygghet för den stora grupp äldre hon såg, och som inte har anhöriga som kunde ta hand om dem. ’Noma´s elderly day care center’ startade 2002. Det är ca 30 äldre personer som är mellan 60 och över 100 år som kommer hit. Det är både utbildade sjuksköterskor och personer med kortare sjukvårdsutbildning med särskild inriktning på äldreomsorg som arbetar här samt volontärer. Hit kommer även fysioterapeuter. Centret får visst stöd från staten (Social health care service), och täcker bl a mat, husrum, el, ett par bilar och en mindre summa lön till de anställda. Noma har två center, och snart öppnar hon ytterligare ett. Hon är också mentor till sex äldreboende.

Noma´s mantra är ’kärlek’, vilket märks. ”Det är med kärlek vi driver detta”, säger Noma till oss.

Vi, jag tillsammans med min svenska kollega Malin, sydafrikanska kollega Mpho och tio studenter, har fått lyssna på denna fantastiska kvinnan som sprider så mycket värma och kärlek till oss och till sitt fantastiska arbete med de äldre. Hon välkomnar också studenternas kommande projekt om utbildning till personalen om munhälsa och dess betydelse för hälsan.

Tvärprofessionell samverkan, gott bemötande och kärlek är betydelsefullt var än vi är i världen. Härligt!

//Ulrika

Känner mig tacksam!

Etiketter

, , ,

citrontrad-i-sydafrikaLandar 09.20. Vi väntar i kön för passkontroll i över en timma. Det är väldigt varmt. Vi åker sedan en timme innan vi är framme vid vår destination. För18 timmar sedan lämnade vi vår hemstad och den svenska vinterkylan.

Otroligt skönt att slänga av sig stödstrumpor och jeansen och på med en sval vid klänning. Lite lunch, och sedan kolla nätuppkoppling. Funkar sådär, men efter ett tag är vi på banan, redo att jobba. Jag och min kollega är i Pretoria. Sydafrika är ett land som inte längre anses vara ett utvecklingsland, enligt tyvärr framlidne Hans Rosling. Hans resonemang kring begreppen fattigdom och rikedom var verkligen fascinerande. Även om det skett en otrolig utveckling upplever vi dock både fattigdom och rikedom i detta land. Taxichauffören informerar oss om att ca 49% är arbetslösa här. Det blir en del i en befolkning på ca 60 miljoner, vilket också skapar olika konsekvenser.

I stor konkurrens, fick vi åter äran av att ta del av Sidas finansiering till högskolor och universitet i syfte att samverka med utvecklingsländer. Under de tillfällen vi har varit här har det både varit med- och motgångar (mest medgångar). Att skapa goda och hållbara relationer tar tid, och måste få ta tid är tydligt. Vi lär av och förstår varandras kulturer bättre och bättre för varje gång. Det är en viktig framgångsfaktor i all samverkan, speciellt med nya kulturer.

I år är fokus på äldreomsorg och munhälsa. Erfarenheten från förra året visade att munhälsan hos äldre med behov av stöd är bristfällig. Liksom hos oss i Sverige är personalens kunskap och stöd enormt viktigt även där. Våra studenter kommer samla in data om personalens kunskap och attityd till sitt examensarbete. Otroligt intressant att få utforska och bidra till att utveckla detta område både i Sverige och Sydafrika.

Goda relationer och samverkan är nyckeln till framgång.

//Ulrika

Mamma bryr sig!

Etiketter

, ,

Lilly är skör. Hon bor på ett äldreboende och behöver stöd med både det ena och andra, bl a med munhygienen. Lilly vill inte äta. Min mamma hette Lilly. Hon skulle ha fyllt 86 år i år. Tyvärr dog hon för 10 år sedan.

God kvalitet i vård och omsorg är A och O, både för den som är i behov av stöd och för den som avses ge stöd. Ett sätt att stödja vården, se nyttan och skapa möjlighet till förbättring är kvalitetsregister. God kvalitet kräver också samverkan.

Vissa möten är mer spännande än andra. I veckan var en sådan. Att mötas bland olika professioner som jobbar mot samma mål är verkligen inspirerande. Jag träffade lärare och forskare inom omvårdnad, forskare i gerontologi, både från Sverige och Kanada, arbetsterapeuter från verksamheten och ansvariga för kvalitetsregister. Den äldre personen med behov av stöd var vår gemensamma nämnare. Kvalitetsregistret Senior Alert är redskapet för god kvalitet, både i den dagliga verksamheten och för forskning.

ROAG-J (Reversed Oral Assessment Guide – Jönköping) ingår i Senior Alert. Många av omsorgspersonalen tycker det är svårt att fylla i den. Det är synd. Ännu opublicerade studier baserat på data från Senior Alert visar bl a ett klart samband mellan undernäring och registrerade problem i munnen. För min mamma Lilly betydde välbefinnandet mycket. Hon gillade gott fika och god mat. Att personal inom omsorgen har goda kunskaper om detta samband är därför enormt viktigt, men inte helt självklart.

Att samverkan mellan tandvård och äldreomsorg är viktigt kan lätt upprepas.

Take care,

Ulrika

Afternoon tea i Sverige

Etiketter

, ,

vyEn vecka har de varit i Sverige. Det är för dem ganska kallt, de fryser men är samtidigt förväntansfulla. En har varit i Sverige tidigare två gånger, för tre är det första gången.

 

Det är söndag eftermiddag. Jag bjuder på lite ”aftenoon tea”. Jag förklarar att det egentligen är en variant på svenskt ”fika”, ett ord de redan lärt sig att känna igen. Jag bjuder bl a på scones och ost. De undrar hur man använder osthyvel. Jag visar. Jag har även lite söta kakor, te och kaffe. De frågar efter extra socker. De tycker verkligen om sötsaker. Den ena, som tidigare varit i Sverige säger ”här tar man av sig skorna innan man går in”. De anda tittar förvånat. Jag har köpt te med smak av Rooibos, vilket är vanligt i deras hemland. Jag försöker få dem att skippa socker i kaffet. Vi måste väl ”leva som vi lär”? Våra två utbytesstudenter och lärare är på besök i mitt hem med svenska normer. Själva kommer de från Sydafrika och med sin kultur.

Det är fjärde året vi samarbetar och andra omgången studenter som för möjlighet till utbyte för studier i respektive land. Trots olika hemländer med olika kulturer, normer och resurser, jobbar vi mot samma mål; En god munhälsa för hela befolkningen. Lite skillnader och utmaningar dock. Vi i Sverige blev precis 10 miljoner, Sydafrikas befolkning närmar sig 60 miljoner. Till det kan tilläggas att vi har betydligt fler personal inom tandvården är de. Å andra sidan…har de lite andra hälsoproblem att prioritera. Hälsofrämjande arbete i samarbete med andra hälsoprofessioner, är därför något de är mycket intresserade av. Precis som vi. Detta kommer vi kunna ta del av och bidra till, bl a genom kommande studentarbete med projekt riktat mot äldreomsorg. Ett spännande arbete alltså.

Så, ”afternoon tea” i syfte att lära om och av varandra är en förutsättning för goda relationer. Goda relationer är förutsättningen för att kunna arbeta med varandra. Tillsammans blir vi ändå starkare, även i ett internationellt perspektiv.

Ha dé gott!

//Ulrika

Inte transpiration…

Etiketter

, ,

kossorDet var små fönster som inte gick att öppna. Vi var tre personer, det blev varmt. Så ja, lite transpiration blev det allt. Men det var  Transition vi lärde oss och skrev om. Varför?

 

För en tid sedan var detta inget ord som jag noterat, och framför allt inte i sammanhang med vårt forskningsområde oral hälsovetenskap. Jag, tillsammans med några kollegor från andra discipliner, gick tillsammans för att studera detta begrepp. Begreppet är väl känt inom omvårdnadsforskning och vi ville nu se om begreppet även fanns uttryckt inom andra discipliner inom hälsa och välfärdsforskning. Vi genomför en litteraturstudie. Att transition för mig var okänt, var inte så konstigt. Av totalt ca 350 artiklar (mellan 2003-2013) fann vi inom oral hälsa 11 artiklar, vilket kan jämföras med omvårdnad, där vi fann 107 artiklar. Även inom disciplinerna arbetsterapi, socialt arbete och tvärvetenskap används transition i studier. Vi hade exkluderat studier som handlade om förändringar, dvs transition, i metalliska eller biologiska material.

Transition betyder att en förändring sker, vilket kan handla om någon form av utveckling (developmental), en situation som ändras (situational), från sjuk till frisk (illness-health) eller förändring inom en organisation (organizational). Begreppet transition är främst bearbetat och analyserat av forskare inom omvårdnad, vilket kan förklara att begreppet där är centralt och därmed används inom denna disciplinen.

Inom oral hälsovetenskap används begreppet framför allt för att studera förändring i upplevd oral hälsa efter olika typer av behandlingar, t ex parodontal behandling och implantat (illness-health) men också upplevd oral hälsa när man blir pensionär (förändrad situation). Det fanns även en studie som beskrev förbättringsåtgärder inom tandvården t ex riktlinjer för överföringsprocessen, dvs transtionen från barn till vuxentandvård (organisation). Även om vi inte har använt begreppet transition, tolkar jag att vi använder innebörden i olika sammanhang men uttryckt i andra ord. Transition är ett bra ord och ett begrepp att använda, vars också innebörd (se länkar ovan) jag varmt rekommenderar inom tandvården.

Intressant? Kanske, kanske inte? Man lär så länge man lever (om du vill)……och jag hoppas att 2017 ger möjlighet till att bli ett nytt lärorikt och hälsosamt år för oss alla.

Gott Nytt År!

//Ulrika

Jag önskar mig tid för vila av tomten

Etiketter

, ,

tomteFjärde advent har passerat, julen nalkas och året går mot sitt slut. Jag blicka tillbaka på 2016 och inser att vetenskap och beprövad erfarenhet har givit oss mycket kunskap. Det gäller att ta tillvara det.

Stress och höga krav, både på oss själva och från andra leder till psykosocial ohälsa visar studier. Hos oss, liksom på många andra arbetsplatser, har året präglats av arbetsmiljöarbete, inte minst för en hälsofrämjande arbetsplats. Det är snart jul och jag sätter på mig mina salutogena glasögon. Mina råd till er alla är nu att vila, gå långa promenader, läsa en bok, spela spel eller gör inget alls. Ta hand om dig! Passa på att ladda ”batterierna”. Mår du bra, ökar förutsättningen för att även andra runt omkring dig mår bra. En välmående personal främjar också patienternas upplevelse av god vård.

Arbetsmiljö handlar även om vår hantering av material och avfall. Forskare visade nyligen återigen på hur värmen på jorden stiger, arktiska isen smälter och metangas frigörs, vilket ytterligare ger påverkan på jorden. Vi måste vara rädda om ”Moder natur”. Se gärna Julia Roberts tankeväckande film. Hur kan tandvården ta ansvar i detta arbete? Hållbar utveckling är något som numera måste finnas med i utbildningsplan på högskolor och universitet. Vaktmästaren spikade idag upp miljöcertifiering på vår skola och vår studentklinik blev i år också miljöcertifierad. Kanonbra! Detta är allas ansvar!

Ups, kanske blev detta lite pekpinne och präktigt, vilket inte var meningen. Tycker bara att dessa frågor berör och är viktiga att även ta med in i det nya året. Tycker inte Du?

Tack alla läsare för detta året!

Jag önskar er en riktigt God Jul och Gott nytt År!

//Ulrika